فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر ارومیه (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 6ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:دکتر علی عزیزی شیروانشاهی

آدرس:خیابان مولوی 1 روبه بروی خیابان طوبی دفتر اسناد رسمی شماره 6
دفتر اسناد رسمی شماره 17ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 17ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:حمید پناهی مقدم

آدرس:ارومیه ـ خیابان امامت ـ نبش خیابان شهید اصغری (بهنق یک) ـ پلاک 44 - کد پستی: 5719965135
دفتر اسناد رسمی شماره 44ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 44ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:عادل همت زاده

آدرس:ارومیه بلوار شهید باهنر نبش چهارراه آپادانا پلاک 245 - کد پستی: 5716863376
دفتر اسناد رسمی شماره 26ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 26ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:علیرضا قازانچائی

آدرس:ارومیه- پل مادر - اول بلوارفرهنگیان - کد پستی: 5716754571
دفتر اسناد رسمی شماره 30ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 30ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:حبیب لطفی گورچین قلعه

آدرس:ارومیه چهار راه مدنی ( چهار راه سیروس ) ابتدای خ مدنی 2 – جنب خوابگاه دانشجوئی - کد پستی: 5718649563
دفتر اسناد رسمی شماره 80ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 80ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:سمیه جهانگیری

آدرس:ارومیه چهارراه مخابرات ابتدای خیابان حسنی برج شمس طبقه دو واحد 5 - کد پستی: 5715859644
دفتر اسناد رسمی شماره 23ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 23ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:رجب امینی

آدرس:ارومیه خ امینی - جنب جهاد دانشگاهی - ساختمان کسری - طبقه 5 - واحد 28 - کد پستی: 5715647198
دفتر اسناد رسمی شماره 65ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 65ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:رضا تقی زاده

آدرس:ارومیه خ باکری چهار راه بعثت - کد پستی: 5713685615
دفتر اسناد رسمی شماره 74ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 74ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:فرهاد حسین پور

آدرس:ارومیه خ باکری نرسیده به 3راه منتظری ساختمان کاج - کد پستی: 5771734811
دفتر اسناد رسمی شماره 13ارومیه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 13ارومیه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:آرش مهدیزاده

آدرس:ارومیه خ دانش 2 نرسیده به تقاطع باکری ساختمان دنیز طبقه 3 واحد 8 - کد پستی: 5713699597