مزاحمت صوتى کارخانه برنجکوبى

پرسش

قبلا از طریق دفاتر الکترونیک قوه قضاییه تشکیل پرونده و از طریق سازمان محیط زیست گیلان صدا سنجى به میزان ٦٠ دسیبل که حداکثر الودگى مجاز طبق مصوبه ان اداره تایید شده و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر که غیابا و بدون حضور دو طرف اقدام به صدور راى بدون نتیجه بازدارنده و اعلام ختم دادرسى نموده است اینجانب بخاطر همسایگى با برنجکوبى در تنش و رنج ازار صوتى هستیم چکونه میتونم براى کسب حقوق قانونى خود از طریق سازمانهاى دیگر اقدام کنم با تشکر از بذل توجه شما

پاسخ مشاور

اگر دعوای ایراد مزاحمت شما منتج به صدور برائت شده است، دیگر نمی توان کاری نمود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.