دفاتر پیشخوان شهر قدس

دفتر پیشخوان دولت  شهرقدس شماره 72-16-1981 در استان تهران

دفتر پیشخوان دولت شهرقدس شماره 72-16-1981 در استان تهران

مسئول: رامین مستمند

آدرس:بلوار امام خمینی(ره)- ساختمان ظریف نیا- طبقه همکف
دفتر پیشخوان دولت  شهرقدس شماره 72-16-1374 در استان تهران

دفتر پیشخوان دولت شهرقدس شماره 72-16-1374 در استان تهران

مسئول: ابوالفضل سرتیپی

آدرس:بلوار مصلی- خیابان 12 متری- کتابخانه باقرالعلوم - پلاک 320
دفتر پیشخوان دولت  شهرقدس شماره 72-16-1409 در استان تهران

دفتر پیشخوان دولت شهرقدس شماره 72-16-1409 در استان تهران

مسئول: پرویز درویشی

آدرس:میدان مصلی- ابتدای بلوار امام حسین(ع)- روبروی کوچه شمایل - پلاک 23
دفتر پیشخوان دولت  شهرقدس شماره 72-16-1743 در استان تهران

دفتر پیشخوان دولت شهرقدس شماره 72-16-1743 در استان تهران

مسئول: سهیلا شاه بابائی

آدرس:شهر قدس میدان امام حسین 30 متری شورا شمالی پلاک 4