دفاتر ازدواج و طلاق شهر درگز

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18درگز در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:حسن جلفانی رمضانقلعه

آدرس:درگز-پائین تر از شهرداری -روبروی مجتمع جهان - کد پستی: 9491715813
دفتر ازدواج و طلاق شماره 21درگز در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 21درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:حیدر جوهری

آدرس:درگز-امام خمینی(ره)17{کوچه کوشک}-پلاک5 - کد پستی: 9491715813

دفاتر اسناد رسمی شهر درگز

دفتر اسناد رسمی شماره 1درگز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 1درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:وهاب صولتی

آدرس:درگز خیابان امام خمینی روبروی مجتمع تجاری جهان - کد پستی: 9491714488
دفتر اسناد رسمی شماره 4درگز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 4درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:هادی دانشمندی

آدرس:درگز خیابان امام خمینی مقابل شهرداری پلاک 62 - کد پستی: 9491714913
دفتر اسناد رسمی شماره 7درگز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 7درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:محمد اتحاد بادلو

آدرس:درگزخ امام روبروی شهرداری اول کوچه اشکانی پلاک 1 - کد پستی: 9491865113
دفتر اسناد رسمی شماره 6درگز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 6درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:بهاره جوانبخت

آدرس:درگزروبروی اورژانس ط فوقانی صندوق قدس نگین پ12 - کد پستی: 9491714313
دفتر اسناد رسمی شماره 20درگز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 20درگز در استان خراسان رضوی

سردفتر:قاسم جبرائیلی جشن اباد

آدرس:درگزخ امام ابتدای ک کوشک پ1 - کد پستی: 9491715635

دفاتر پلیس+10 شهر درگز

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115822درگزاستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115822درگزاستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز - درگز خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ 170

کلانتری های شهر درگز

پاسگاه کبکان درگز استان خراسان رضوی

پاسگاه کبکان درگز استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز جاده اختصاصی روستای کبکان
بخش چاپشلو درگز استان خراسان رضوی

بخش چاپشلو درگز استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز جاده کلات کیلومتر 15 بخش چاپشلو
بخش لطف آباد درگز استان خراسان رضوی

بخش لطف آباد درگز استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز جاده اختصاصی کیلومتر 25 بخش لطف آباد
بخش نوخندان درگز استان خراسان رضوی

بخش نوخندان درگز استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز جاده مشهد کیلومتر 15 بخش نوخندان
کلانتری مرکزی درگز استان خراسان رضوی

کلانتری مرکزی درگز استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - درگز چهارراه فرمانداری