کلانتری های شهر ایجرود

کلانتری 11 ایجرود ایجرود استان زنجان

کلانتری 11 ایجرود ایجرود استان زنجان

آدرس:ابتدای ضلع شمالی ورودی خیابان آزادی شهر زرین - 35 کیلومتری زنجان
بخش حلب ایجرود استان زنجان

بخش حلب ایجرود استان زنجان

آدرس:ابتدای ضلع شمال ورودی خیابان امام خمینی شهر حلب - 35 کیلومتر تا ایجرود و 70 کیلومتر تا زنجان