دفاتر ازدواج و طلاق شهر دیلم

دفتر ازدواج و طلاق شماره 43دیلم در استان بوشهر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 43دیلم در استان بوشهر

سردفتر:احمد خواجه گیری

آدرس:بندردیلم - خیابان شهدای جنوبی نرسیده به مطب دکتر مزارعی - کد پستی: 7536146489

دفاتر اسناد رسمی شهر دیلم

دفتر اسناد رسمی شماره 13دیلم در استان بوشهر

دفتر اسناد رسمی شماره 13دیلم در استان بوشهر

سردفتر:سیده فخری فاطمی

آدرس:دیلم خ پاسداران - کد پستی: 7566157164
دفتر اسناد رسمی شماره 78دیلم در استان بوشهر

دفتر اسناد رسمی شماره 78دیلم در استان بوشهر

سردفتر:حسین گشتاسبی

آدرس:دیلم خ پاسداران - کد پستی: 7536155977
دفتر اسناد رسمی شماره 83دیلم در استان بوشهر

دفتر اسناد رسمی شماره 83دیلم در استان بوشهر

سردفتر:محمدصادق گله گیریان

آدرس:دیلم-خ شریعتی شمالی بعدازاتفاقات برق - کد پستی: 7536133734

کلانتری های شهر دیلم

کلانتری مرکزی دیلم استان بوشهر

کلانتری مرکزی دیلم استان بوشهر

آدرس:دیلم نرسیده به میدان امام
بخش امام حسن دیلم استان بوشهر

بخش امام حسن دیلم استان بوشهر

آدرس:محور گناوه به دیلم بخش امام حسن
بخش عامری دیلم استان بوشهر

بخش عامری دیلم استان بوشهر

آدرس:کیلومتر 10 محور دیلم به گچساران روستای عامری