فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر بندرانزلی (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 15بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 15بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر: سیده فاطمه پور سید رضا

آدرس:بندر انزلی خیابان مطهری روبروی کوچه باختر پلاک 216 ساختمان اوجاقی طبقه دوم
دفتر اسناد رسمی شماره 275بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 275بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:فاطمه جوان

آدرس:بندرانزلی- میدان امام خمینی روبروی هتل همت دفترخانه 275 سردفتر فاطمه جوان - کد پستی: 4314693115
دفتر اسناد رسمی شماره 139بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 139بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:زهرا شاهین

آدرس:بندرانزلی ، غازیان چهارراه امامزاده صالح ،جنب بیمه البرز مرکزی ، روبروی بانک کشاورزی - کد پستی: 4315633848
دفتر اسناد رسمی شماره 99بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 99بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:ابراهیم خدمتی

آدرس:بندرانزلی خ تکاوران بین پل انزلی وناسیونال - کد پستی: 4317688733
دفتر اسناد رسمی شماره 14بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 14بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:فاطمه مبارک نژاد

آدرس:بندرانزلی خ تکاوران جنب ناسیونال ساختمان بابازاده - کد پستی: 4317677364
دفتر اسناد رسمی شماره 100بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 100بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:مهرداد جازر

آدرس:بندرانزلی خ شهید مطهری بالاتر از بانک مسکن مرکزی - کد پستی: 4314664687
دفتر اسناد رسمی شماره 36بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 36بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:فرهاد توپ شکن

آدرس:بندرانزلی خ طالقانی روبروی آتش نشانی دفترخانه 36 - کد پستی: 4316697937
دفتر اسناد رسمی شماره 210بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 210بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:مجید عباس پورچهارده

آدرس:بندرانزلی خ مطهری روبروی بیمه آسیا جنب ک خوش پسند س طاها 12 ط 3 - کد پستی: 4314756754
دفتر اسناد رسمی شماره 215بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 215بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:مرتضی موسی زادآبکنار

آدرس:بندرانزلی خ مطهری بالاتر از بانک صادرات شهید بازیار کوی وثوق پ850 - کد پستی: 4313739735
دفتر اسناد رسمی شماره 205بندرانزلی در استان گیلان

دفتر اسناد رسمی شماره 205بندرانزلی در استان گیلان

سردفتر:علیرضا عباسیه کهن

آدرس:بندرانزلی خ مطهری پاساژ کوهستانی ط 2 - کد پستی: 4313666486