دفتر خدمات الکترونیک قضایی بیرجند شماره 96310003

دفتر خدمات الکترونیک قضایی بیرجند شماره 96310003

شهر: بیرجند
تلفن: 05632231270
آدرس: - خیابان جمهوری - جمهوری 19 - روبروی مهمانپذیر صفا - :

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.