دفاتر ازدواج و طلاق استان خراسان جنوبی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1کلیبر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1کلیبر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:علی فتحی

آدرس:کلیبر خیابان امام روبروی بانک ملت - کد پستی: 5561913678
دفتر ازدواج و طلاق شماره 83کلیبر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 83کلیبر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:اسرافیل پورقلی

آدرس:کلیبر خیابان امام خمینی (ره) - روبروی هلال احمر - کد پستی: 5461715113
دفتر ازدواج و طلاق شماره 58کلیبر در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 58کلیبر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:میرصدرالدین قرشی کلیبر

آدرس:کلیبر خیابان معلم روبروی پمپ بنزین - کد پستی: 5461865794

دفاتر اسناد رسمی استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 34کلیبر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 34کلیبر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:بهزاد شاهی کلالق

آدرس:کلیبر خیابان امام روبروی درمانگاه شهید فاطمی - کد پستی: 5461854511
دفتر اسناد رسمی شماره 1کلیبر در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 1کلیبر در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:منوچهر زارعی آلوار

آدرس:شهرستان خداآفرین شهر خمارلو بلوار ارس جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی - کد پستی: 5464115757

دفاتر پلیس+10 استان خراسان جنوبی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114271کلیبراستان آذربایجان شرقی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114271کلیبراستان آذربایجان شرقی

آدرس:آذربایجان شرقی - کلیبر - کلیبر- خیابان تربیت بدنی- روبروی ساختمان اداری دانشگاه پیام نور