فهرست دفاتر ازدواج و طلاق سمنان (7 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 2 سمنان در استان سمنان

سردفتر:عبدالرضا بهشتی

آدرس:سمنان شهرک گلستان خ فرهنگ رز شرقی پ211 - کد پستی: 3519893734

دفتر ازدواج و طلاق شماره 12 سمنان در استان سمنان

سردفتر:مرتضی وحدتی

آدرس:سمنان ـ خیابان هفتم تیر ـ هفتم تیر 15 ـ پلاک 66 - کد پستی: 3513887698

دفتر ازدواج و طلاق شماره 4 سمنان در استان سمنان

سردفتر:سیدعلینقی طاهری

آدرس:سمنان - بلوار شهید مصطفی خمینی پلاک 40 - کد پستی: 3519745611

دفتر ازدواج و طلاق شماره 13 سمنان در استان سمنان

سردفتر:سیداحمد سیادتی

آدرس:سمنان خیابان طالقانی مجتمع میلاد نور واحد سوم - کد پستی: 3513994113

دفتر ازدواج و طلاق شماره 3 سمنان در استان سمنان

سردفتر:مهدی عندلیب

آدرس:سمنان خ امام کوچه شهید عبدالحمید نصیری پلاک 89 - کد پستی: 3513834834

دفتر ازدواج و طلاق شماره 14 سمنان در استان سمنان

سردفتر:جواد میرحاج

آدرس:سمنان شهرک فرهنگیان خ شهریار چهارم کوچه تربیت دوم پلاک 40- طبقه دوم - کد پستی: 3514965711

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1 سمنان در استان سمنان

سردفتر:محمد عمادالدین

آدرس:سمنان- شهرک انقلاب فاز یک - خیابان چهاده متری پنجم شهید لاسجردی - پلاک 276 - کد پستی: 3519716615