رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از درخواست کانون‌های وکلا از مقامات قضایی برای تعلیق قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌ های مجلس، خبر داد.
 
 
azmoon copy.jpeg (9 KB)
 
 
مرتضی شهبازی نیا در رابطه با این موضوع بیان کرد: با اینکه گمان می رفت که پس از خاتمه اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، اجازه مندرج در این ماده نیز خاتمه یافته و  نهاد موازی همیشگی با نهاد وکالت شکل نمی گیرد، لیکن مقامات قضائی وقت با استفاده از قدرت عمومی خود اقدام به ایجاد ساختاری تحت عنوان مرکز کردند و پس از پایان قانون برنامه سوم نیز صدور پروانه ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر از اقتضاء مصالح کشور، متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است. بنابراین کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌ های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند و امیدواریم این درخواست نهاد وکالت مورد اجابت قرار گیرد. کانون های وکلا به صورت منظم و سالانه چند هزار وکیل جدید می پذیرند و در هر حوزه هم که نیاز باشد با تشخیص مقامات محترم قضایی، آماده افزایش تعداد وکلا هستند./ ایسنا