رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران خبر داد.
 
 
samane.jpeg (14 KB)
 
 
 
حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دیروز (یکشنبه) در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران بیان کرد: امروز اقدام مبارکی توسط دستگاه قضایی شکل گرفت، که آن راه اندازی سامانه ثبت دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران است، امروز را همه مسئولان به خاطر بسپارند. وی ادامه داد: از امروز به مدت یک ‌ماه یعنی تا یکم آبان ماه 98 مسئولان مهلت دارند، اموال خود را اعلام کنند. افرادی که تحت شمول این اصل هستند: رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان است که باید قبل و بعد از خدمت، دارایی خود را ثبت کنند. هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می کند و در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع  شرط تصدی مسولیت‌ها این است که هرکسی که حکمی برایش صادر می شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند، لازم به ذکر است که ثبت دارایی‌ها شامل دارایی‌های خارج از کشور نیز می‌شود. زمان ثبت دارایی هم به این صورت است که مسئولان  باید دارایی های خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی  اعلام نمایند. مسئولان باید دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه و کمیته سه نفره اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه هم باید دارایی خود و همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری مشخص می‌کند، اعلام نماید. البته ریاست قوه قضاییه هفته قبل دارایی خود را به رهبری اعلام کردند./ ایسنا و ایرنا