رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: امید زیادی دارم که رئیس قوۀ قضاییه، چنین آیین‌نامه‌ای را که با شیوۀ خلاف قانون شروع شده است، از دستور بررسی خارج کند.

 

Isa Amini.jpeg (64 KB)

 

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ آیین‌نامۀ اصلاحی لایحۀ استقلال کانون وکلا بیان کرد: به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارِنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون‌ها، اعضای هیأت‌مدیره‌ها و جامعۀ حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون صورت نگرفته است و اصلاً اصل ضرورت آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آیین‌نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به مادۀ 22 لایحۀ قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده‌ای معرفی ننمودند.

وی ادامه داد: راه‌حل منطقی، تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان باتجربۀ کانون‌ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در قالب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی‌شدن وکالت و توجه به نوآوری‌های حرفۀ وکالت است نه با وضع و اصلاح آیین‌نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به‌موجبِ اصلاح قوانین تاکید فرمودند.به نظرم با توجه ‌به نگاهی که رئیس محترم قوۀ قضاییه به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند و اقدامات خوبی که در این راستا صورت پذیرفت شخصاً دستور پیگیری و توجه به دغدغه‌های وکلا را صادر نمایند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: فشار ناروا بر وکلا و کانون در سال‌های اخیر ازجمله یک سال گذشته بسیار زیاد شده است و شاید در این یادداشت‌ها و نامه‌های این روزها محسوس باشد. ما انتظار داریم که قوه به حفظ نهاد مدنی مستقل و همچنین رفع دغدغه‌های وکلا که غالباً از قشر جوان هستند، کمک کند و من امید زیادی دارم که رئیس محترم قوۀ قضاییه باتوجه‌به شناخت و تجربۀ طولانی در امر قضا، چنین آیین‌نامه‌ای را که با شیوۀ خلاف قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد کرد. طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت وظیفۀ ذاتی قوۀ قضاییه است و قوۀ قضاییه در صورتی می‌تواند این مسئولیت خطیر را در جامعه به منصۀ ظهور برساند که اصول دادرسی منصفانه و ازجمله استقلال وکیل خدشه‌دار نگردد./ ایسنا