رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مقدمات این کار در حال حاضر فراهم شده و انشاالله در نیمه دوم سال 99 این مجتمع به صورت متمرکز و مجهز شکل خواهد گرفت و فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد.

 

heshmati.jpg (77 KB)

 

محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل دادگاه‌های تجاری در آینده‌ای نزدیک در تهران، بیان کرد: تشکیل دادگاه‌های تجاری به صورت متمرکز و تخصصی یکی از ضرورت‌های دادگستری جمهوری اسلامی ایران است. این مساله از اواخر سال 98 در دستور کار رییس قوه قضاییه قرار گرفته و توجیهات طرح و پیوست‌های آن تقدیم وی شده است و در نهایت موافقت شد تا در تهران این مجتمع به صورت متمرکز و تخصصی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: مقدمات این کار در حال حاضر فراهم شده و انشاالله در نیمه دوم سال 99 این مجتمع به صورت متمرکز و مجهز شکل خواهد گرفت و فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد. زیرساخت‌های این کار نیز فراهم شده و تقاضا و نیازمندی‌های گوناگون نیز از بخش‌های مختلف دریافت شده است و تاکید دارند که این مجتمع در تهران شکل گیرد. این اقدام می‌تواند خیلی از امورات را تسهیل کند و به شکل تخصصی، قضات متخصص و متبحر برای پرداختن به این پرونده‌ها ورود خواهند کرد و تعیین خواهند شد.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: گرچه موضوع رسیدگی به دعاوی تجاری را در حال حاضر در محاکم حقوقی داریم، اما به شکل پراکنده است و انتظار این است که به صورت متمرکز و متشکل در یک مجموعه اقدام کنیم که این موضوع محقق خواهد شد. ضمانت‌های اجرایی این موضوع در حال حاضر در کشور فراهم است و حتما در فاصله نزدیک به صورت مجهز دادگاه‌های تجاری در تهران شکل پیدا خواهند کرد تا به خواسته و انتظاراتی که بخش‌های خصوصی، تخصصی و تجاری از ما دارند، جامه عمل بپوشانیم. انشاالله این مهم تحقق پیدا می‌کند تا هم به جهش تولید و هم رشد تولید و تسهیل در گردش امور تجاری و اقتصادی کشور کمک کند./ ایلنا