وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اظهار داشت: 24 آبان ماه جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف سوم و چهارم پرونده سکه ثامن در شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران برگزار می‌شود.

 

Koohpayezade.jpg (72 KB)

 

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن درخصوص آخرین اطلاعات مربوط به پرونده سکه ثامن، بیان کرد: ‌وقت رسیدگی به اتهامات متهم ردیف سوم و چهارم پرونده که از طراحان سایت سکه ثامن بودند، در شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران تعیین شد و 24 آبان ماه جلسه رسیدگی است.

وی ادامه داد: در مرحله دادسرا نسبت به این دو متهم قرار منع تعقیب صادر شده بود و به وکالت از موکلان و شکات پرونده نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کردم، دادگاه اعتراض را پذیرفت و قرار منع تعقیب را نقض کرد و دستور جلب به دادرسی را صادر کرد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن اضافه کرد: نهایتاً پرونده در خصوص متهم ردیف سوم و چهارم که طراحان سایت هستند، آماده برگزاری جلسه رسیدگی است. وقت تعیین شده 24 آبان ماه است و نکته قابل توجه این است که چون تعداد شکات حدود سه هزار نفر است، دادگاه تأکید کرده که جهت لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت کنونی بیماری کرونا نیازی به حضور شکات در جلسه رسیدگی نیست و حضور وکیل شکات در جلسه کفایت می‌کند./ ایلنا