مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور اظهار داشت: اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.

 

nagafi78.jpeg (61 KB)

 

پس از انجام رای گیری در هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: 66 نفر از قضات کیفری بودند، 39 قاضی رای دادگاه کیفری را تایید کردند و 27 رای دیوان عالی تایید کردند. بر این اساس، قتل عمد است./ ایسنا