عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: قوه قضائیه به موجب قانون موظف است که هر سال یک بار، گزارش عملکرد خویش در خصوص اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین را به اطلاع عموم برساند. باید منتظر باشیم تا ببینیم قوه قضائیه در پایان سال اول اجرای قانون چه گزارشی از عملکرد خویش در مبارزه با فساد مالی مقامات و مسئولین، به مردم ارائه می‌کند.

 

Hojati.jpg (53 KB)

 

سیدمهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان و بازگرداندن آن به بیت المال، بیان کرد: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در بازپس گیری اموال نامشروع مسئولین تأکید بر اجرای قانون است و در واقع این دستورالعمل در راستای اجرای قوانینی است که اجرای آن هنوز برای مردم ملموس نیست. به نظر می رسد که رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست فسادزدایی خویش در کشور قصد دارد از تمامی ظرفیت های قانونی موجود برای تحقق اهداف مورد نظر خویش در مبارزه با فساد استفاده نماید.

وی ادامه داد: قوه قضائیه موظف است که هر سال، گزارش عملکرد خویش در خصوص اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین را به اطلاع عموم برساند، در حال حاضر نیز در سال اول اجرای قانون هستیم و طبعاً باید منتظر باشیم تا ببینیم قوه قضائیه در پایان سال اول اجرای قانون چه گزارشی از عملکرد خویش در مبارزه با فساد مالی مقامات و مسئولین به مردم و مجلس ارائه می کند و طبعاً این گزارش عیار واقعی قوه قضائیه را عیان خواهد کرد.

حجتی تاکید کرد: اشکال اساسی در روند موجود آن است که در طول دهه‌های گذشته، با این تصور که مقامات و مسئولین منصوب و منتخب به واسطه تعهد و گزینش صحیح و گذشتن از فیلترهای لازم و احراز تدین و اعتقاد به مبانی دینی، از مسیر درست منحرف نخواهند شد و فسادی در رفتار ایشان بروز نخواهد کرد به آنها اعتماد می‌کردند؛ بنابراین مفاسدی که در طول سنوات گذشته در کشور کشف و در مواردی منتهی به متواری شدن برخی از مسئولین و مقامات به کشورهای بیگانه شد، نشان داد که صرف گزینش صحیح، بدون نظارت دقیق بر عملکرد اشخاص و بدون بررسی وضعیت مالی آنها قبل و بعد از تصدی سمت‌های حاکمیتی برای سپردن امور جاری کشور به دست آنان کافی نیست و اشخاص به لحاظ عدم عصمت، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که موجبات فساد برای آنان فراهم می‌شود و طبعاً امکان آلودگی به فساد برای چنین اشخاصی همواره وجود دارد./ ایلنا