رئیس قوه قضاییه گفت: نگه داشتن شکایت و گزارش در هیچ واحد قضایی و نظارتی ولو یک روز مجاز نیست و به محض وصول باید رسیدگی آغاز شود.

 

758.jpg (98 KB)

 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه امروز (پنجشنبه) در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان سمنان، انجام کار به هنگام را اساس کار در دادگستری ها دانست و با مجاز ندانستن تاخیر و تعویق بلاوجه در انجام کار ارباب رجوع بیان کرد: تاخیر و تعویق بلاوجه در هیچ واحد قضایی و نظارتی ولو برای یک روز مجاز نیست.

وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی اعم از کارمند یا قاضی نمی تواند مجوزی برای تاخیر در انجام کار مردم باشد. افزایش بهره وری و یافتن نیروهای کارآمد، یکی از مسائل اصلی است که باید در بدنه دستگاه قضایی به آن توجه شود. جای خرسندی است که امروز اکثر قضات دستگاه قضایی را قشر جوان تحصیلکرده تشکیل میدهند.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم توجه به کرامت کارکنان، ارباب رجوع، متهمان و مدعیان در دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: پیدا کردن و شناخت مسئله، تلاش برای یافتن راه حل ها و تعیین اولویت های حل مسئله، باید در اقدامات قضایی مورد توجه قرار بگیرد. انتظار ارباب رجوع از مجموعه قضایی برای اجرای عدالت، انتظار به حقی است. نمی شود، نمی دانیم و نداریم، نباید در حل مشکلات مربوط به پرونده های قضایی وجود داشته باشد، هرکسی در هر جایگاهی که قرار دارد، می تواند در امر کشف حقیقت به قاضی کمک کند. دستگاه قضایی باید پناهگاه مظلومان باشد. مسئولیت پذیری و بی تفاوت نبودن نسبت به مشکلات ارباب رجوع، باید یکی از شاخصه های اصلی قضات و کارکنان قوه قضاییه باشد.

وی تاکید کرد که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ حسنه ای بالاتر از انجام کار مردم نیست./ ایسنا