حجت کرمانی در رابطه با این موضوع بیان کرد: رای پرونده دوم موکلم به من ابلاغ شد. بر اساس رای صادره  نازنین زاغری به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع  مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی" به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

وی افزود: پرونده اول زاغری تمام شد و او آزاد است و در این پرونده هم به قید کفالت آزاد است که  در مهلت مقرر قانونی به رای صادره  اعتراض خواهیم کرد.

براساس این گزارش، زاغری 15 فروردین 1395 به هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان بازداشت شد و 17 اسفند 99 محکومیتش به پایان رسید و پابندش باز شد.

24 اسفند 99 نیز حجت کرمانی از برگزاری دادگاه و اعلام ختم رسیدگی به دومین پرونده موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد./ ایسنا