محمد مصدق درباره میزان مرخصی زایمان بانوان شاغل بین 6 و 9 ماه اظهار داشت: دولت مصوب کرده است، مدت مرخصی زایمان با حقوق 9 ماه باشد که اجرای آن از ورود 13 هزار پرونده به دیوان جلوگیری می‌کند.

محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه صبح امروز دوشنبه (دهم خرداد ماه) شورای عالی قوه قضاییه درباره میزان مرخصی زایمان بانوان شاغل بین 6 و 9 ماه با پیگیری‌های این دیوان خبر داد و گفت که دولت مصوب کرد مدت مرخصی زایمان با حقوق 9 ماه باشد که اجرای آن از ورود 13 هزار پرونده به دیوان جلوگیری می‌کند. بر این اساس دستگاه‎‌های اجرایی مکلف هستند با توجه به مصوبه هیات وزیران مرخصی زایمان را 9 ماهه محاسبه کرده و بر این اساس برای الزام دستگاه‌ها با اجرای این قانونی، نیازی برای مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد./ ایلنا