نماینده سبزوار در مجلس یازدهم اظهار داشت: نیروی انتظامی با 8 عنوان اتهامی از من شکایت کرد که از این موارد من در هفت عنوان اتهامی تبرئه شدم و فقط یک عنوان یعنی همین هل دادن است که دادگاه اسم آن را "ایراد ضرب بدون اثر" گذاشت و بنده را مجرم شناخت اما هنوز رای صادر نکرده است.

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس درخصوص مجرم شناخته شدن در پرونده درگیری با سرباز راهور بیان کرد: من تاکنون در این رابطه سکوت کردم و توضیح را مطرح نکردم، اما طی روزهای اخیر که دوستان نیروی انتظامی مساله محکومیت را مطرح کردند، من هم تصمیم به توضیح در این رابطه گرفتم؛ البته علت سکوت من هم این بود که این مبحث برای نیروی انتظامی بد نشود. اما متاسفانه بعضی از فرماندهان نیروی انتظامی از سکوت من برداشت دیگری داشتند و گاهی در این رابطه مباحثی را مطرح‌ می‌کنند.

وی ادامه داد: بنده به آن سرباز سیلی نزدم، این مطلب را از روز اول هم گفتم و الان هم می‌گویم، هیچ محکمه‌ای هم بر این مبنا من را مجرم نشناخته و محکوم نکرده است. خطای عنابستانی سیلی زدن به سرباز درحال انجام وظیفه نبود، خطای عنابستانی هل دادن سرباز هتاک بود. سرباز توهین کرد، من هم او را هل دادم که البته اشتباه کردم و برای همین هم معذرت‌خواهی کردم؛ اما اینکه این حرف نادرست سیلی زدن را همواره تکرار کنیم، درست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح روند قضایی طی شده در این پرونده، اظهار داشت: نیروی انتظامی با 8 عنوان اتهامی از من شکایت کرد که از این موارد من در هفت عنوان اتهامی تبرئه شدم و فقط یک عنوان یعنی همین هل دادن است که دادگاه اسم آن را گذاشت «ایراد ضرب بدون اثر»، و بنده را مجرم شناخت اما هنوز رای را صادر نکرده است. البته من هم در آنجا مدعی هستم که دفاع از خود کردم و قطعا امیدوار هستم که دادگاه در آنجا تحت تاثیر سیاسیون قرار نگیرد و محکوم نشوم.

عنابستانی افزود: اما در آن سوی ماجرا هم سرباز به من توهین کرد و هم افسر راهور که من برای این موارد از همان ابتدا از آن‌ها شکایت کردم و برای هر دو نفر قرار مجرمیت صادر شده است. خب فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که در این زمینه صحبت می‌کند چرا به چنین مساله‌ای اشاره نمی‌کند که برای افسر و سربازشان قرار مجرمیت صادر شده است. اینکه ما می‌گوییم و معتقدیم اقتدار نیروی انتظامی را حفظ کنیم به معنای حمایت از مامور خطاکار نیست، اتفاقا تنبیه و برخورد با مامور خطاکار لطمه‌ای به اقتدار نیروی انتظامی و امنیت کشور نمی‌زند، دوستان این مساله را اشتباه متوجه شده‌اند. برعکس هم است یعنی هرچقدر که ما با این اندک ماموران که تعداد کمی هستند اما خطاکار هستند و به اسم انجام وظیفه به مردم توهین می‌کنند، برخورد کنیم؛ اقتدار نیروی انتظامی بیشتر می‌شود.

وی افزود: کدام قانون اجازه داده است که به اسم انجام وظیفه به شهروند توهین شود، هرکدام از ایرانیان را که ببینید یک سابقه ذهنی منفی از توهین یک عضو از نیروی انتظامی در ذهن‌شان است، چرا باید اینطور باشد؟ برای چه باید به اسم حفظ اقتدار نیروی انتظامی از چنین عملی دفاع یا حمایت شود. دادگاه برای مامور شما قرار مجرمیت صادر کرده اما من چیزی نمی‌گویم، در مقابل شما می‌گویید برای عنابستانی قرار مجرمیت صادر شده، این روش درست نیست./ ایلنا