احمد مومنی راد اظهار داشت: در هفته جاری، در دادگاه مطبوعات به دو پرونده رسیدگی شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: روز یکشنبه 6 تیرماه، در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی به دو پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم پرونده اول، مدیر مسئول خبرگزاری مهر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که پس از پایان جلسه دادگاه با نظر هیات منصفه به اتفاق آرا مجرم دانسته نشد.

مومنی راد افزود: در پرونده دوم به علت استمهال متهم و پذیرش درخواست او به دلیل ابتلا به کرونا رسیدگی به وقت دیگری موکول شد./ ایسنا