بر اساس حکم قضایی و در پی شکایت شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری، ادامه پخش سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد.

به نقل از قوه قضائیه، این حکم پس از بررسی‌های لازم، در راستای ماده 29 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت حمایت از بزه دیده (شاکی خصوصی)، صادر شده است.

بر اساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد بود./ ایسنا