دفتر اسناد رسمی شماره 8 ابهر

دفتر اسناد رسمی شماره 8 ابهر

سردفتر: ابراهیم آقا محمدی
استان: زنجان
شهر: ابهر
تلفن: 02435277070
آدرس: ابهر نواب غربی - کد پستی: 4561895339

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.