دفتر اسناد رسمی شماره 401 شیراز

دفتر اسناد رسمی شماره 401 شیراز

سردفتر: معصومه اسماعیل زاده
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن: 07137328753
آدرس: شیرازبلوار سلمان فارسی (بلوار پیرنیا)کوچه جنب پمپ گاز پیرنیا - کد پستی: 7145833999

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.