فهرست دفاتر پیشخوان دولت استان خراسان رضوی (6705 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  شهرمشهد شماره 72-19-1015 در استان خراسان رضوی

دفتر پیشخوان دولت شهرمشهد شماره 72-19-1015 در استان خراسان رضوی

مسئول: محمدرضا عرفانی قوی نیا

آدرس:انتهای خیابان مطهری شمالی - ابتدای بلوار هدایت - روبروی آتش نشانی - ساختمان هدایت
دفتر پیشخوان دولت  مشهد شهرمشهد شماره 72-19-1376 در استان خراسان رضوی

دفتر پیشخوان دولت مشهد شهرمشهد شماره 72-19-1376 در استان خراسان رضوی

مسئول: فاطمه سلیمیان اول

آدرس:بزرگراه میثاق - میثاق 18 - اقدسیه 12 - قطعه سوم سمت راست
دفتر پیشخوان دولت  شهرمشهد شماره 72-19-1471 در استان خراسان رضوی

دفتر پیشخوان دولت شهرمشهد شماره 72-19-1471 در استان خراسان رضوی

مسئول: مجتبی تفکر

آدرس:بلوار ابوطالب- بین ابوطالب27 و 29- پلاک 371
دفتر پیشخوان دولت  تربت جام شهرتربت جام شماره 72-19-1444 در استان خراسان رضوی

دفتر پیشخوان دولت تربت جام شهرتربت جام شماره 72-19-1444 در استان خراسان رضوی

مسئول: محمدرضا الطافی جوزقانی

آدرس:بلوار امام خمینی (ره) - امام خمینی 4 - نبش کوچه قیام پلاک 1001