دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت نیشابور شهر نیشابور شماره 72-19-1396

مسئول: محمد پریشان
استان: خراسان رضوی
تلفن: 5143218961
آدرس: خیابان چهارده معصوم - چهارده معصوم 3 - پلاک 120

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.