وکالتنامه برای فروش فیش حج متوفی

پرسش

سلام برای فروش فیش حج تمتع مادرم که فوت کرده از برادرم که خارج از کشور هست چه نوع وکالتنامه ای لازم هست و در آن چه متنی باید قید شود؟

پاسخ مشاور

۱-وکالتنامه مرتبط که عبارات و شروط و اختیارات لازم و مورد نیاز شما را در بر داشته باشد. در فهرست وکالتنامه های وبسایت جستجو کنید و اگر در انتخاب نمونه مورد نظر تردید داشتید، اعلام کنید راهنمایی شوید؛ ۲-دفاتر اسناد رسمی و بیشتر نمایندگی های ایران در خارج از کشور خواه کنسولگری یا سفارت پیش نویس های کاملی دارند که به سادگی می توانند برای موضوع مدنظرتان اصلاح شوند یا تغییر یابند؛ ۳-چون مادر فوت شده اند هم گواهی حصر وراثت و دریافت آن، اختیار واگذاری امتیاز رفتن به سفر زیارتی به هر شیوه و با هر مبلغ و وسیله و مبدا، حق واریز وجه به حساب سازمان حج و زیارت، کاروان مورد نظر و اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تایید مراجع رسمی ایران و دریافت و پرداخت هر مبلغ، سند و تعهد و اقرار باید در سند رسمی مذکور نوشته شود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان