دفاتر اسناد رسمی استان چهارمحال و بختیاری

دفتر اسناد رسمی شماره 2جلفا در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 2جلفا در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:محمد نادری گرگری

آدرس:جلفا فلکه عاشورا خیابان شهید چمران روبروی شهرداری - کد پستی: 5441645456
دفتر اسناد رسمی شماره 70جلفا در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 70جلفا در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:صفر پور قاسم

آدرس:جلفا خ شمس تبریزی ط اول پاساژ شمس - کد پستی: 5431764851
دفتر اسناد رسمی شماره 6جلفا در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 6جلفا در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:محمد رضا میرزا خانی

آدرس:هادیشهرخ گلزار شهدا-پاساژ مروارید - کد پستی: 5431738797

دفاتر پلیس+10 استان چهارمحال و بختیاری

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114922جلفااستان آذربایجان شرقی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114922جلفااستان آذربایجان شرقی

آدرس:آذربایجان شرقی - جلفا - هادی شهر خ پارک روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی