سوال در مورد عدم همکاری با کارمند

پرسش

سلام. من با یک شرکت تا 29 اسفند 97 قراداد دارم. منتهی امروز اول اسفند میگویند کار را تحویل بدهید و بروید. من یک ماه قراردادم مانده.چکار باید بکنم؟

پاسخ مشاور

نخست این که این رفتن می تواند ترک کار و کارگاه محسوب شود و درست به نظر نمی رسد؛ دوم این که اگر با شما برای حقوق، بیمه، عیدی و هر مزیت و مبلغ دیگری توافق رده اند و بستانکار نیستید از آن ها بخواهید که با صورتجلسه مجدد با شما بنویسند که بدون هیچ ادعا و طلب و اعتراضی می خواند قرارداد هم اینک پایان یابد و سوم این که اگر از طریق این شرکت بیمه شده اید برای دریافت بیمه بیکاری حتما با یک مشاور اداره کا رمشورت کنید یا به محل بیمه جایی که کار می کنید بروید.
 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان