پرداخت کامل مبلغ رهن ملک

پرسش

من طبق قراردادی که با مالک دارم مبلغ  ۵۵ میلیون تومان بابت یک سال رهن کامل  باید به مالک پرداخت کنم از این مبلغ ۵ میلیون تومان باقی مانده که به خاطر شرایط خاصی که برایم پیش آمد نتوانسته بودم مبلغ را تهیه نمایم.در حال حاضر مبلغ را تهیه کرده ام. اما مالک از گرفتن آن خودداری کرده و برای ملک مورد نظر مستاجر آورده. این در صورتی است که از زمان قراداد ما تقریبا ۱۵ روز گذشته ومن را تهدید به تخلیه ملک و واگذاری به غیر کرده.‌ سوال من این است: آیا مالک می تواند تحت این عنوان مرا از ملک مورد نظر بیرون کند؟ برای تحویل مانده پول مهلتی تعیین نشده بود.

پاسخ مشاور

اگر شرط تحویل ملک پرداخت همه پول نبوده است و همچنین حق فسخ یا تخلیه برای موجر به استناد نپرداختن بخشی از آن پول پیش بینی نشده باشد، مالک نمی تواند این درخواست را از شما کند. برابر مقررات می توانست با فرستادن اظهارنامه یا مراجعه به شورای حل اختلاف، درخواست پرداخت باقیمانده مبلغ را بدهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.