دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر تاکستان

دفتر خدمات الکترونیک قضایی تاکستان شماره 96318013 در استان قزوین

دفتر خدمات الکترونیک قضایی تاکستان شماره 96318013 در استان قزوین

آدرس:- خیابان امام خمینی - مابین خیابان مفتح و خیابان هاشمی نژاد - روبروی ساختمان رز - :
دفتر خدمات الکترونیک قضایی تاکستان شماره 96318014 در استان قزوین

دفتر خدمات الکترونیک قضایی تاکستان شماره 96318014 در استان قزوین

آدرس:- خیابان امام - میدان 15 خرداد - روبروی فرمانداری - :

دفاتر ازدواج و طلاق شهر تاکستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 67تاکستان در استان قزوین

دفتر ازدواج و طلاق شماره 67تاکستان در استان قزوین

سردفتر:نادر شهسواری

آدرس:تاکستان میدان بسیج بلوار سپاه جنب شیشه بری سعیدی پ168 - کد پستی: 3481666119
دفتر ازدواج و طلاق شماره 103تاکستان در استان قزوین

دفتر ازدواج و طلاق شماره 103تاکستان در استان قزوین

سردفتر:محرم گنج خانی

آدرس:تاکستان. خیابان حجتی بالاتر از مسجد نرسیده به بلوار بهشتی - کد پستی: 3481748466
دفتر ازدواج و طلاق شماره 127تاکستان در استان قزوین

دفتر ازدواج و طلاق شماره 127تاکستان در استان قزوین

سردفتر:علی حسن چگینی

آدرس:تاکستان0خ اما م پاساژحافظ - کد پستی: 3481614699

دفاتر اسناد رسمی شهر تاکستان

دفتر اسناد رسمی شماره 122تاکستان در استان قزوین

دفتر اسناد رسمی شماره 122تاکستان در استان قزوین

سردفتر:قربان طاهرخانی

آدرس:تاکستان خ غفاری نرسیده به بلوار بهشتی - کد پستی: 3485617785
دفتر اسناد رسمی شماره 15تاکستان در استان قزوین

دفتر اسناد رسمی شماره 15تاکستان در استان قزوین

سردفتر:عبدالمناف نظامی پاکدهی

آدرس:تاکستان خیابان امام کوچه بانک مسکن مرکزی طبقه فوقانی اداره اوقاف - کد پستی: 3481913937
دفتر اسناد رسمی شماره 51تاکستان در استان قزوین

دفتر اسناد رسمی شماره 51تاکستان در استان قزوین

سردفتر:تقی حاجی زاده

آدرس:تاکستان خ امام خ توحید - کد پستی: 3481616617
دفتر اسناد رسمی شماره 83تاکستان در استان قزوین

دفتر اسناد رسمی شماره 83تاکستان در استان قزوین

سردفتر:حمید طاهری نسب

آدرس:تاکستان خ شهید رجائی نرسیده به بانک مسکن - کد پستی: 3481614993
دفتر اسناد رسمی شماره 90تاکستان در استان قزوین

دفتر اسناد رسمی شماره 90تاکستان در استان قزوین

سردفتر:

آدرس:قزوین شهر ستان تاکستان خیابان امام جنب اداره پست داخل کوچه بن بست - کد پستی: 3481616976

دفاتر پلیس+10 شهر تاکستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 2812826تاکستاناستان قزوین

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 2812826تاکستاناستان قزوین

آدرس:قزوین - تاکستان - تاکستان بلوار امام خمینی روبروی انتقال خون ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه اول واحد3
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 282828تاکستاناستان قزوین

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 282828تاکستاناستان قزوین

آدرس:قزوین - تاکستان - خ امام نرسیده به تقاطع ش عبادی پ 22

کلانتری های شهر تاکستان

بخش خرمدشت تاکستان استان قزوین

بخش خرمدشت تاکستان استان قزوین

آدرس:شهرستان تکستان - خرمدشت - جنب دادگاه
بخش ضیاء آباد تاکستان استان قزوین

بخش ضیاء آباد تاکستان استان قزوین

آدرس:شهرستان تکستان - انتهای شهر ضیاء آباد
پاسکاه یحیی آباد تاکستان استان قزوین

پاسکاه یحیی آباد تاکستان استان قزوین

آدرس:جاده اصلی قزوین - تاکستان 5 کیلومتر بعد از شهر اقبالیه روستای یحیی آباد
پاسکاه نیکوئیه تاکستان استان قزوین

پاسکاه نیکوئیه تاکستان استان قزوین

آدرس:جاده شمال - روستای نیکوئیه
پاسکاه حسین آباد تاکستان استان قزوین

پاسکاه حسین آباد تاکستان استان قزوین

آدرس:تاکستان - حسین آباد جاده همدان