آثار حقوقی معامله و رهن مال غیر چیست

پرسش

در مورد بحث حقوقی رهن مال غیر خواهشمند است بهترین تعریف ، آثار آن را بیان کنید

پاسخ مشاور

هر معامله یا عمل حقوقی که درباره مال غیر انجام شود به اصطلاح “فضولی” و در صورت عدم تایید مالک غیرنافذ و مردود است

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان