دفاتر پیشخوان شهر جیرفت

دفتر پیشخوان دولت  جیرفت شهرجیرفت شماره 72-29-1058 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت جیرفت شهرجیرفت شماره 72-29-1058 در استان کرمان

مسئول: بتول رئیسی سربیژن

آدرس:خیابان کمیته امداد امام خمینی ( ره) - جنب کمیته امداد امام خمینی ( ره)
دفتر پیشخوان دولت  شهرجیرفت شماره 72-29-1053 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت شهرجیرفت شماره 72-29-1053 در استان کرمان

مسئول: مریم میرمحمودی

آدرس:چهارراه ژاندارمری- خیابان شهید قرنی شرقی- جنب بانک رسالت
دفتر پیشخوان دولت  شهرجیرفت شماره 72-29-1124 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت شهرجیرفت شماره 72-29-1124 در استان کرمان

مسئول: فاطمه مقبلی هنزائی

آدرس:چهارراه دهخدا- خیابان ولیعصر(عج) شرقی
دفتر پیشخوان دولت  جیرفت شهرجیرفت شماره 72-29-1116 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت جیرفت شهرجیرفت شماره 72-29-1116 در استان کرمان

مسئول: رضا فرخی حسین آباد

آدرس:خیابان شهید مصطفی خمینی جنوبی روبروی اداره بیمه سلامت

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر جیرفت

دفتر خدمات الکترونیک قضایی جیرفت شماره 96321004 در استان کرمان

دفتر خدمات الکترونیک قضایی جیرفت شماره 96321004 در استان کرمان

آدرس:- بلوار پاسداران - روبروی دفتر امام جمعه - بعد از خودروی پایداران - دفتر خدمات الکترونیک قضایی - :

دفاتر اسناد رسمی شهر جیرفت

دفتر اسناد رسمی شماره 158جیرفت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 158جیرفت در استان کرمان

سردفتر:ابوالحسن پاریاب

آدرس:جیرفت-میدان شهرداری بطرف پل هلیل ابتدای خیابان وحدت - کد پستی: 7865157875
دفتر اسناد رسمی شماره 43جیرفت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 43جیرفت در استان کرمان

سردفتر:رضوان فاریابی

آدرس:جیرفت -چهارراه دهخدا- بر چهارراه ، به طرف میدان معلم - طبقه هم کف ساختمان محمودی - کد پستی: 7861834546
دفتر اسناد رسمی شماره 8جیرفت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 8جیرفت در استان کرمان

سردفتر:محمد موسی نژاد

آدرس:جیرفت خیابان آزادی روبروی مهمانپذیر دانشجو - کد پستی: 7861713657
دفتر اسناد رسمی شماره 108جیرفت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 108جیرفت در استان کرمان

سردفتر:فتحعلی عظیمی افشار

آدرس:جیرفت چهارراه سینما ابتدای بلوار بعثت - کد پستی: 7861933641
دفتر اسناد رسمی شماره 98جیرفت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 98جیرفت در استان کرمان

سردفتر:حسن نظری چمک

آدرس:جیرفت خیابان دولت اول کوچه موسی پور روبروی بانک ملی شعبه امام - کد پستی: 7861796861

دفاتر پلیس+10 شهر جیرفت

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413481جیرفتاستان کرمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413481جیرفتاستان کرمان

آدرس:کرمان - جیرفت - جیرفت- بلوار جانبازان قبل از بریدگی دوم
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 342482جیرفتاستان کرمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 342482جیرفتاستان کرمان

آدرس:کرمان - جیرفت - جیرفت- میدان تامین اجتماعی ابتدای خیابان کشاورزی

کلانتری های شهر جیرفت

پاسگاه بلوک جیرفت استان کرمان

پاسگاه بلوک جیرفت استان کرمان

آدرس:80 کیلومتری ش جیرفت جاده جیرفت فاریاب
پاسگاه اسفندقه جیرفت استان کرمان

پاسگاه اسفندقه جیرفت استان کرمان

آدرس:70 کیلومتری جیرفت جاده بلوک روستای دولت آباد
پاسگاه اتنظامی دلرد جیرفت استان کرمان

پاسگاه اتنظامی دلرد جیرفت استان کرمان

آدرس:35 کیلومتری ش جیرفت جاده اصلی کرمان
پاسگاه خاتون آباد جیرفت استان کرمان

پاسگاه خاتون آباد جیرفت استان کرمان

آدرس:15 کیلومتری جاده اصلی به سمت بلوک روستای خاتون آباد
پاسگاه حسی آباد جیرفت استان کرمان

پاسگاه حسی آباد جیرفت استان کرمان

آدرس:40 کیلومتری ش جیرفت جاده اصلی به سمت بلوک روستای ده نو فتح النبین