موجر شفاهی بهم گفت پارکینگ مزاحم نداره، اما داره، می تونم قرارداد را فسخ کنم؟

پرسش

سلام موجر شفاهی به من گفت پارکینگی که بهت میدم مزاحم نداره، اما الان می بینم پارکینگ کلاً مزاحمه می تونم قرارداد را فسخ کنم بخاطر این تعهد موجر؟

پاسخ مشاور

تعهد شفاهی بایست اثبات شود و اثبات آن نیز دشوار است و ناچاراً بایست به قرارداد اجاره رجوع کرد و اگر قرارداد ساکت باشد، و مستاجر بتواند بی اطلاعی خود نسبت به مزاحم بودن پارکینگ را ثابت کند می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان