گرفتن خسارت تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر

پرسش

در قرارداد اجاره شرط گذاشته ایم که اگر مستاجر پس از پایان قرارداد اجاره ملک را تخلیه نکند، می بایست روزانه مبلغ 1 میلیون تومان پرداخت کند. مستاجر 10 روز شده هنوز تخلیه نکرده است، من می تونم خسارت بگیرم؟

پاسخ مشاور

نخست اینکه شما بایست تامین دلیل کنید که ملک توسط مستاجر تخلیه نشده و همچنین اگر ودیعه ای نزد شما هست با واریز آن به حساب دادگستری و تامین آن، تعهدات قراردادی خود را انجام دهید تا وجه التزام قراردادی شامل حال شما شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.