مرجع صالح تغییر سن شناسنامه

پرسش

برای تغییر سن شناسنامه باید به دادگاه شکایت کنم یا برم اداره ثبت احوال؟

پاسخ مشاور

ابتدا از طریق اداره ثبت احوال اقدام تا در صورت نپذیرفتن مستندات شما جهت تغییر سن، از طریق دادگاه عمومی حقوقی علیه اداره ثبت آن منطقه شکایت کنید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.