دفاتر ازدواج و طلاق استان خراسان شمالی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 44ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 44ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:سعید ناطقی

آدرس:ملکان خیابان امام روبروی شهرداری - کد پستی: 5561743778
دفتر ازدواج و طلاق شماره 13ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 13ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:رحمان سروری ابراهیم حصاری

آدرس:شهرستان ملکان بلوار شمالی روبه روی اداره پست - کد پستی: 5561664141
دفتر ازدواج و طلاق شماره 26ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 26ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:غلامرضا قنبری

آدرس:ملکان بلوار امام کوچه علامه طباطبائی پلاک 15 - کد پستی: 5561813661
دفتر ازدواج و طلاق شماره 42ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 42ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:موسی قاسمی آقجه

آدرس:ملکان خ17شهریور ،چای کنار3 (جنب پل) - کد پستی: 5561934687

دفاتر اسناد رسمی استان خراسان شمالی

دفتر اسناد رسمی شماره 5ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 5ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:لیلا علی اکبرزاده

آدرس:ملکان خیابان امام روبروی بانک سینا - کد پستی: 5561687889
دفتر اسناد رسمی شماره 3ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 3ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:علی توکلی

آدرس:ملکان خیابان امام خ آزادی ط فوقانی تالاربیستون جنب اداره بیمه سلامت - کد پستی: 5561773614
دفتر اسناد رسمی شماره 4ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 4ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:رضا زمانی

آدرس:ملکان-خیابان امام-روبروی بانک تجارت - کد پستی: 5567141517
دفتر اسناد رسمی شماره 2ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 2ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:حسن یوسفی

آدرس:ملکان اول خیابان معلم نبش کوچه شهیدبهادری - کد پستی: 5565181333
دفتر اسناد رسمی شماره 22ملکان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 22ملکان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:شاپور پاشایی

آدرس:ملکان خ امام ک استقلال - کد پستی: 5539114631

دفاتر پلیس+10 استان خراسان شمالی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114222ملکاناستان آذربایجان شرقی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114222ملکاناستان آذربایجان شرقی

آدرس:آذربایجان شرقی - ملکان - ابتدای خ امام (ره) خ چای کنار شمالی تقاطع خ جانبازان نرسیده به میدان انگور