فرق بین ازدواج موقت و ازدواج دایم

پرسش

خواستم بپرسم تفاوت بین ازدواج موقت و ازدواج دایم چیه؟

پاسخ مشاور

اگر تصمیم بر بیان تمایزات و تشابهات میان ازدواج موقت و دایم باشد، بدین ترتیب ذکر می گردد: شباهت ها: - نخستین وجه تشابه نکاح موقت و دائم وجود رضایت و قبولی زن و شوهر می باشد. - از جمله موجبات صحت عقد ازدواج، خالی بودن زن از موانع نکاح اعم از اینکه در عده مرد دیگری نباشد، محارم شوهر نباشد و ... - اجازه ولی قهری (پدر و پدر بزرگ) در هر دو صورت نکاح برای دختر باکره الزامی است. - فرزند حاصل از نکاح دائم و منقطع دارای حقوق یکسانی از بابت نفقه، ارثیه می باشد. و پدر و مادر دارای حقوق و تکالیف یکسانی در هر دو نکاح نسبت به فرزند خویش دارا هستند. تمایزات: - اصلی ترین تمایز میان نکاح دائم و منقطع مسئله مهریه است. در صورتی که در عقد دائم مهریه تعیین نگردد، هیچ گونه آسیبی به نکاح وارد نمی آید و زوجه مستحق اجرت المثل می شود ولیکن در صورتی که در نکاح موقت مهریه تعیین نگردد، از موجبات ابطال نکاح محسوب می شود. - در صورتی که در نکاح موقت زوجه شغلی داشته باشد، الزامی به گرفتن اجازه زوج وجود ندارد. - تفاوت دیگر، مدت ازدواج دایم و موقت است؛ همانطور که از نامشان مشخص است، در نکاح دائم مدت زمانی برای پایان آن قید نمی شود ولیکن در نکاح موقت زوجین بر مدت زمانی توافق که پس از سپری شدن آن نکاح پایان می یابد. - در عقد دائم نفقه و ارث وجود دارد است در حالی که در نکاح موقت ارث و نفقه برقرار نیست مگر اینکه شرطی بر این مبنا ذیل نکاح منقطع قید گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.