ازدواج دختر بدون اجازه ولی قهری

پرسش

آیا دختر می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1043 قانون مدنی، در صورت عدم رضایت ولی قهری نسبت به ازدواج دختر، دختر می تواند با اثبات واهی بودن ممخالفت پدر با معرفی شوهر به دادگاه اذن در ازدواج قضایی را اخذ نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.