درخواست مجدد مهریه بعد از بخشش آن

پرسش

آیا می توان مجددا مهریه را درخواست کرد بعد از بخشش مهریه ؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 289 قانون مدنی که مقرر می دارد « ابراء عبارت است از ایت است که دائن از حق خود با اختیار صرفنظر نماید» و مادامی که زوجه مهریه بر ذمه زوج را ابراء نماید، دیگر قادر به مطالبه مجدد آن نیست.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.