گرفتن مهریه بدون طلاق

پرسش

آیا میتوانم بدون درخواست طلاق فقط مهریه خود را بگیرم

پاسخ مشاور

اعم از اینکه زوجه دادخواست اقامه طلاق داده باشد یا خیر، این امر منافاتی با دادخواست مطالبه مهریه ندارد و دین مهریه بر ذمه زوج می باشد حتی اگر طلاق تحقق پیدا کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.