ندادن مهریه بخاطر رابطه نا مشروع

پرسش

اگر زنی هنگام رابطه نامشروع توسط شوهرش دیده شود آیا مرد می تواند مهریه او را ندهد؟

پاسخ مشاور

در صورت ثبوت رابطه نامشروع زوجه توسط زوج این امر دلیلی دال بر از بین رفتن حق زوجه بر مطالبه مهریه نمی گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.