توقیف ملک بابت تامین خواسته مهریه

پرسش

آیا زن می تواند ملک متعلق به شوهر را از بابت تامین خواسته توقیف کند؟

پاسخ مشاور

مادامی که زوجه از طریق محاکم خانواده اقدام به مطالبه مهریه نماید می تواند با قید درخواست تأمین خواسته در ابتدای امر خواسته خویش از بابت مطالبه مهریه از اموال زوج را توقیف نماید تا رسیدگی به دعوی انجام شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.