فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر مشهد (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 39مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 39مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:محمدرضا غلامپور

آدرس:مشهدبلوارفردوسی بین چهارراه مهدی وفرامرزعباسی 200 متر قبل چهارراه فرامرز (بین فردوسی 17 و19) پلاک 303
دفتر اسناد رسمی شماره 123مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 123مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:علیرضا شیرانی

آدرس:خراسان رضوی - مشهد - چهارراه اندیشه و شاهد نبش شاهد 77 پلاک 1027
دفتر اسناد رسمی شماره 92مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 92مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی

آدرس:مشهد - بلوار معلم بین معلم 42 و 44 پ 1138 طبقه اول - کد پستی: 9188961791
دفتر اسناد رسمی شماره 117مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 117مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی نادر خوی مهنه

آدرس:بلوار شهید ساجدی بین 1 و 3 مقابل درب خروجی مرکزشماره گذاری -پلاک 74 - دفتریارمصطفی تقی زاده داغیان - کد پستی: 9197883415
دفتر اسناد رسمی شماره 16مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 16مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:حسین سالار

آدرس:مشهد احمد آباد بین ابوذر غفاری 7 و 9 - کد پستی: 9183569545
دفتر اسناد رسمی شماره 332مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 332مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:جواد صادقی

آدرس:مشهد بلوار توس بلوار ساجدی حدفاصل ساجدی 1 و 3 پلاک 84 مقابل درب خروجی تعویض پلاک - کد پستی: 9197883416
دفتر اسناد رسمی شماره 144مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 144مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:الهه جفائی

آدرس:مشهد بلوار خیام شمالی بین خیام 54 و 56 - کد پستی: 9188674439
دفتر اسناد رسمی شماره 99مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 99مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:مرضیه ذوالفقاری بهنمیری

آدرس:مشهد بلوار شهید ساجدی بین ساجدی یک و سه پلاک 88 روبروی درب خروجی تعویض پلاک - کد پستی: 9185699881
دفتر اسناد رسمی شماره 4مشهد در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 4مشهد در استان خراسان رضوی

سردفتر:جواد انتظامی

آدرس:مشهد بلوار شهید مدرس مجتمع تجاری نگین - کد پستی: 9133916465