طلاق زن به دلیل بیماری

پرسش

آیا اگر مرد بخواهد همسر خود را به دلیل بیماری طلاق دهد باید مهریه او را هم بدهد؟

پاسخ مشاور

وجود بیماری و ابراز و بیان آن به زوج منافاتی با مطالبه مهریه و نفقه زوجه ندارد مگر اینکه این امر در حین ازدواج بوده و مخفی نگاه داشته شده باشد که از موجبات فسخ نکاح می باشد و در صورت نزدیکی زوجه مستحق مهرالمثل است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.