جلوگیری از درخواست اعسار مهریه توسط مرد

پرسش

چگونگی جلوگیری از درخواست اعسار مرد و گرفتن مهریه به صورت یکجا و نقد؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوج دادخواست اعسار از پرداخت مهریه زوجه را اقامه کند این دادخواست بایست به طرفیت از زوجه اقامه شود، تا در این صورت زوجه اگر ادعای خلاف مدعای زوج را دارد با حضور در جلسه دادرسی و معرفی و ارائه مستنداتی دال بر ملائت مالی زوج مانع اثبات اعسار زوج را فراهم کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.