گرفتن مهریه از طریق توقیف اموال

پرسش

زوجه در صورتی که خواهان توقیف اموال زوجه از بابت مطالبه مهریه را داشته باشد، به چه طریق صورت می گیرد؟

پاسخ مشاور

در این صورت زوجه دو مسیر را در پیش رو دارد: نخست از طریق اجرای ثبت و با معرفی اموال زوج، نسبت به توقیف آن ها به ارزش مهریه مبادرت ورزد و نیز از طریق دادگاه خانواده، دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه و تأمین خواسته اقامه تا اموالی که معرفی می شود تأمین تا رسیدگی ماهوی به دعوی منتهی تا رأی مقتضی صادر گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.