شیوه محاسبه میزان وصول مهریه از حقوق کارمند

پرسش

در صورتی که زوج کارمند باشد و زوجه از مطالبه مهریه، درآمد ماهیانه ایشان را معرفی نماید، به چه نحو در صورت پذیرش اعسار زوج مهریه زوجه پرداخت می گردد؟

پاسخ مشاور

مادامی که دادخواست اعسار زوج پذیرفته شود، دادگاه متناسب با وضعیت معیشتی و درآمدی زوج اقساط پرداخت مهریه را تعیین می نماید که عموماً ثلث درآمد ماهیانه زوج بابت پرداخت اقساط مهریه منظور می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.