پنهان کردن ماشین که بابت مهریه توقیف شده

پرسش

در صورتی که زوجه به منظور مطالبه مهریه خودروی زوجه را توقیف نقل و انتقال نماید، و قصد مطالبه مهریه را از بابت آن داشته باشد، و زوج اقدام به اختفاء آن خودرو نماید چه بایست انجام داد؟

پاسخ مشاور

در این صورت زوجه بایست با عنایت به مستندات خویش مبنی بر مخفی نمودن خودرو را به مرجع صادر کننده دستور توقیف ارائه نماید، تا محکمه در خصوص صدور توقیف از طریق ضابطین انتظامی اقدام کند تا توقیف فیزیکی صورت گیرد تا بتوان مهریه زوجه را از بابت فروش آن پرداخت کرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.